Merimieseläkelaki 36 §

 

36 §(Mu:7.11.2014/885)                                                                                                                              Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen

Mom. 1

Ennen kuin eläkekassa tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistettava, että työntekijän mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty.