Merimieseläkelaki 23 §

23 § (7.12.2007/1168) (Ku:29.1.2016/78)

Työkyvyttömyyseläke ja vanhuuseläke osa-aikaeläkkeen jälkeen

Mom. 1

Jos osa-aikaeläkettä saavalle työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyseläke tai vanhuuseläke samalle ajalle, jolta hänelle on jo maksettu osa-aikaeläkettä, osa-aikaeläke otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkkeen tai vanhuuseläkkeen osasuorituksena.