Maatalousyrittäjän eläkelaki 77 §

77 § (Mu:29.1.2016/75)

Eläkkeen myöntäminen entisin perustein ja eläkkeen kertakorotus

Mom. 1

Tätä lakia toimeenpantaessa työkyvyttömyyseläkkeeseen sovelletaan, mitä:

1) työntekijän eläkelain 80 §:ssä säädetään eläkkeen myöntämisestä entisin perustein; ja

2) työntekijän eläkelain 81 §:ssä säädetään työkyvyttömyyseläkkeeseen myönnettävästä kertakorotuksesta.