Maatalousyrittäjän eläkelaki 72 §

72 § (14.8.2009/632) (Ku:29.1.2016/75)

Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen aikana

Mom. 1

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdyn osa-aikatyön ansioista sekä osa-aikatyön aikaisilta palkattomilta ajoilta saatujen työntekijän eläkelain 74 §:ssä tarkoitettujen etuuksien perusteena olevista tuloista karttuu eläkettä 68 §:n ja 70 §:n 1 momentin mukaisesti.