Maatalousyrittäjän eläkelaki 69 §

69 § (Ku:29.1.2016/75)

Eläkkeen karttuminen eläkkeen aikana tehdystä työstä

Mom. 1

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia tämän lain perusteella vakuutetun maatalousyrittäjätoiminnan kokonaistyötulosta ajalta, jolta maatalousyrittäjä saa työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä tai niitä vastaavaa ulkomailta maksettua eläkettä.