Yrittäjän eläkelaki 33 §

 

33 § (Mu:7.11.2014/888)

 

Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen

Mom. 1

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistettava, että yrittäjän mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty.