Yrittäjän eläkelaki 20 §

20 § (7.12.2007/1166)(Ku:29.1.2016/72)

Työkyvyttömyyseläke ja vanhuuseläke osa-aikaeläkkeen jälkeen

Mom. 1

Jos osa-aikaeläkettä saavalle yrittäjälle myönnetään työkyvyttömyyseläke tai vanhuuseläke samalle ajalle, jolta on jo maksettu osa-aikaeläkettä, osa-aikaeläke otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkkeen tai vanhuuseläkkeen osasuorituksena.