Työntekijän eläkelaki 73 §

73 §(Ku:29.1.2016/69)

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun vähentäminen vuosiansiosta

Mom. 1

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä kunkin vuoden työansioista vähennetään määrä, joka vastaa sanotulle vuodelle vahvistettua 153 §:ssä tarkoitettua työntekijän työeläkevakuutusmaksua.