Työntekijän eläkelaki 36 §

 

36 § (Mu:7.11.2014/882)

 

Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen

Mom. 1

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistettava, että työntekijän mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty.