TyEL § 4 mom. 3

Lain tai asetuksen
kohta, jossa euromäärä on säädetty
Alkuperäinen
euromäärä
Palkkakerroin Euromäärä
vuosina
2007-2015
Huom.
Laki § mom. Arvo Vuosi
TyEL 4 3 41.89 1.000 2004 57.10 Vuosi 2015, arvo 1.363
      41.89 1.000 2004 56.55 Vuosi 2014, arvo 1.350
      41.89 1.000 2004 55.59 Vuosi 2013, arvo 1.327
      41.89 1.000 2004 54.08 Vuosi 2012, arvo 1.291
      41.89 1.000 2004 52.49 Vuosi 2011, arvo 1.253
      41.89 1.000 2004 51.57 Vuosi 2010, arvo 1.231
      41.89 1.000 2004 49.93 Vuosi 2009, arvo 1.192
      41.89 1.000 2004 47.08 Vuosi 2008, arvo 1.124
      41.89 1.000 2004 46.08 Vuosi 2007, arvo 1.100