Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2021 ja 2020 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

2021 2020
Työeläkeindeksi 2631
(muutos 0,53 %)
2617
(muutos 1,23 %)
Palkkakerroin 1,465
(muutos 1,31 %) 
1,446
(muutos 2,04 %)