Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2020 ja 2019 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

2020 2019
Työeläkeindeksi 2617
(muutos 1,23 %)
2585
(muutos 1,45 %)
Palkkakerroin 1,446
(muutos 2,04 %) 
1,417
(muutos 1,86 %)