Indeksiluvut ja rahamäärät

Sivuilta löytyvät indeksiluvut vuodesta 1962 alkaen sekä työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät eri vuosina.

Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2022 ja 2021 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

2022 2021
Työeläkeindeksi 2691
(muutos 2,28 %)
2631
(muutos 0,53 %)
Palkkakerroin 1,501
(muutos 2,45 %) 
1,465
(muutos 1,31 %)