Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2019 ja 2018 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

2019 2018
Työeläkeindeksi 2585
(muutos 1,45 %)
2548
(muutos 0,55 %)
Palkkakerroin 1,417
(muutos 1,86 %) 
1,391
(muutos 0,14 %)