Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2018 ja 2017 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

2018 2017
Työeläkeindeksi 2548
(muutos 0,55 %)
2534
(muutos 0,59 %)
Palkkakerroin 1,391
(muutos 0,14 %) 
1,389
(muutos 1,16 %)