Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2017 ja 2016 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

2017 2016
Työeläkeindeksi 2534
(muutos 0,59 %)
2519
(muutos 0,00 %)
Palkkakerroin 1,389
(muutos 1,16 %) 
1,373
(muutos 0,73 %)