Indeksiluvut eri vuosina

Indeksien laskentaperusteet ja kehityshistoria

Muutos edellisestä vuodesta ilmoitetaan katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen.

Indeksin pisteluku Muutos ed. vuodesta (%)
Vuosi

TEL-
puoliväli-indeksi

Työ-
eläke-indeksi
Palkka-kerroin TEL-
puoliväli-
indeksi

Työ
eläke-indeksi

Palkka-kerroin Päätös
2021 2631 1,465 0,53 1,31 22.10.2020
2020 2617 1,446 1,23 2,04 24.10.2019
2019 2585 1,417 1,45 1,86 25.10.2018
2018 2548 1,391 0,55 0,14 26.10.2017
2017 2534 1,389 0,59 1,16 27.10.2016
2016 2519 1,373 0,00 0,73 29.10.2015
2015 2519 1,363 0,39 0,96 22.10.2014 (palkkakerroin); 7.11.2014 (työeläkeindeksi)
2014 2509 1,350 1,37 1,73 23.10.2013
2013 2738 2475 1,327 2,81 2,82 2,78 24.10.2012
2012 2663 2407 1,291 3,29 3,61 3,03 26.10.2011
2011 2578 2323 1,253 1,57 1,35 1,78 27.10.2010
2010 2538 2292 1,231 1,76 0,26 3,27 29.10.2009
2009 2494 2286 1,192 5,54 4,95 6,04 30.10.2008
2008 2363 2178 1,124 2,25 2,39 2,18 24.10.2007
2007 2311 2127 1,100 2,89 2,21 3,48 25.10.2006
2006 2246 2081 1,063 2,51 1,66 3,40 26.10.2005
2005 2191 2047 1,028 1,85 0,93 2,80 27.10.2004
2004 2151 2028 1,000 2,28 1,29 30.10.2003
2003 2103 2002 2,38 1,72 23.10.2002/867
2002 2054 1968 3,68 2,92 24.10.2001/869
2001 1981 1912 4,09 4,02 25.10.2000/883
2000 1903 1838 1,87 1,43 27.10.1999
1999 1868 1812 2,35 1,62 21.10.1998
1998 1825 1783 1,89 1,65 22.10.1997
1997 1791 1754 1,76 0,97 23.10.1996
1996 1760 1737 2,80 1,46 18.12.1995
1995 1712 1712 1,42 LTEL9§poikk.sovelt.
1994 1688 0,00 LTEL9§poikk.sovelt.
1993 1688 0,35 LTEL9§poikk.sovelt.
1992 1682 5,45 30.10.1991
1991 1595 7,69 24.10.1990/940
1990 1481 6,77 25.10.1989/942
1989 1387 7,43 9.11.1988/927
1988 1291 5,38 28.10.1987/813
1987 1225 5,15 30.10.1986/788
1986 1165 7,07 30.10.1985/839
1985 1088 8,15 7.11.1984/757
1984 1006 9,94 26.10.1983/809
1983 915 9,44 27.10.1982/782
1982 836 12,21 5.11.1981/737
1981 745 12,03 6.11.1980/737
1980 665 9,37 8.11.1979/812
1979 608 6,10 8.11.1978/847
1978 573 9,35 9.11.1977/810
1977 524 13,41 10.11.1976/895
1976 462 20,62 5.12.1975/930
1975 383 21,58 13.11.1974/831
1974 315 14,96 7.11.1973/820
1973 274 10,93 8.11.1972/748
1972 247 14,35 3.11.1971/751
1971 216 9,64 12.11.1970/693
1970 197 8,24 2.11.1969/684
1969 182 10,30 21.10.1968/595
1968 165 8,55 9.11.1967/480
1967 152 7,04 2.11.1966/534
1966 142 9,23 10.11.1965/587
1965 130 12,06 10.11.1964/551
1964 116 9,43 9.11.1963/495
1963 106 6,00 12.11.1962/562
1962 100 6.3.1962/21

Heinäkuun ennakkoindeksiluvut 1977-1984

Vuosina 1977-1984 työeläkkeisiin tehtiin kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä indeksitarkistus, jonka määrä oli kaksi viidesosaa seuraavan vuoden vaihteen arvioidusta indeksitarkistuksesta.

Vuosi TEL-indeksi 1.7. Muutos vuoden alusta (%) Ennakon peruste
1977 544 3,81 20/524
1978 - 0,00 1) -
1979 628 3,28 20/608
1980 697 4,81 32/665
1981 780 4,69 35/745
1982 866 3,58 30/836
1983 952 4,04 37/915
1984 1019 1,29 2) 13/1006

1) Valtioneuvoston päätöksellä vuoden 1978 ennakkotarkistus siirrettiin toteutettavaksi 1.1.1979 tapahtuvan tarkistuksen yhteydessä.

2) Ennakkotarkistuksen suuruus vuonna 1984 oli 16 % arvioidusta seuraavan vuoden vaihteen indeksitarkistuksesta.