Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

 

HE 9/2018 annettu eduskunnalle 1.3.2018. Henkilötietolain tilalle esitetään tietosuojalakia sovellettavaksi rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Voimaantulo 25.5.2018.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 364/2018 saakka, julkaistu 14.5.2018. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 115 saakka (julkaistu 4.5.2018).