Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

Vuoden 2019 indeksiluvut ja rahamäärät on päivitetty säädöspalveluun. Palkkakerroin on 1,417 ja työeläkeindeksi 2585. Vuodesta 2018 palkkakerroin nousee 1,86 prosenttia ja työeläkeindeksi 1,45 prosenttia.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1012/2019 saakka, julkaistu 17.10.2019. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 260 saakka (julkaistu 11.10.2019).

Näytä lisää muutettuja säädöksiä ›

Näytä lisää kumottuja säädöksiä ›