Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

Vuoden 2023 indeksiluvut ja rahamäärät on päivitetty Säädöspalveluun. Palkkakerroin on 1,558 ja työeläkeindeksi 2874.

Vuodesta 2022 palkkakerroin nousee 3,79 prosenttia ja työeläkeindeksi 6,80 prosenttia.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 846/2023 saakka, julkaistu 1.6.2023. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 139 saakka (julkaistu 26.5.2023).