Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

Vuoden 2021 indeksiluvut ja rahamäärät on päivitetty säädöspalveluun. Palkkakerroin on 1,465 ja työeläkeindeksi 2631.

Vuodesta 2020 palkkakerroin nousee 1,31 prosenttia ja työeläkeindeksi 0,53 prosenttia.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 856/2021 saakka, julkaistu 7.10.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 354 saakka (julkaistu 6.10.2021).