Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

Vuoden 2020 indeksiluvut ja rahamäärät on päivitetty säädöspalveluun. Palkkakerroin on 1,446 ja työeläkeindeksi 2617.

Vuodesta 2019 palkkakerroin nousee 2,04 prosenttia ja työeläkeindeksi 1,23 prosenttia.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 695/2020 saakka, julkaistu 15.10.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 343 saakka (julkaistu 16.10.2020).