Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

Lasku- ja kustannustenjakoperusteet vuodelle 2016 ja niiden perustelut on julkaistu Säädöspalvelussa. Muutoksia on tullut myös TyEL/TEL:n mukaisen eläkevakuutuksen yleisiin laskuperusteisiin.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 844/2016 saakka, julkaistu 11.10.2016. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 268 saakka (julkaistu 1.10.2016).