Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

Vuoden 2020 indeksiluvut ja rahamäärät on päivitetty säädöspalveluun. Palkkakerroin on 1,446 ja työeläkeindeksi 2617. 

Vuodesta 2019 palkkakerroin nousee 2,04 prosenttia ja työeläkeindeksi 1,23 prosenttia.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 80/2020 saakka, julkaistu 20.2.2020. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 042I saakka (julkaistu 14.2.2020).

Näytä lisää muutettuja säädöksiä ›

Näytä lisää kumottuja säädöksiä ›