Säädöspalveluun

on koottu ajantasainen ja kumottu työeläkelainsäädäntö sekä työeläkkeitä koskeva keskeinen oikeuskäytäntö. Säädöspalvelussa on myös työeläkelakeja sovellettaessa tarvittavat laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet sekä indeksiluvut ja rahamäärät.

Ajankohtaista

Vuoden 2022 indeksiluvut ja rahamäärät on päivitetty Säädöspalveluun. Palkkakerroin on 1,501 ja työeläkeindeksi 2691.

Vuodesta 2021 palkkakerroin nousee 2,45 prosenttia ja työeläkeindeksi 2,28 prosenttia.

Työeläkelainsäädännön soveltamisohjeet

ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille. Niiden tarkoituksena on edistää työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa. Soveltamisohjeet löydät Työeläkelakipalvelusta.

Siirry Työeläkelakipalveluun ›

Lainsäädäntö ›

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1008/2021 saakka, julkaistu 25.11.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 432 saakka (julkaistu 3.12.2021).